Τάκοι ξυλείας

Τάκοι ξυλείας

Τάκοι ξυλείας για κατασκευή παλετών σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων. 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ξύλινοι ή πρεσσαριστοί από πιστοποιημένα Ευρωπαϊκά εργοστάσια

Ενδεικτικά  75x75x78 και πολλές άλλες διαστάσεις.

Photo Gallery