Πριστή Ξυλεία

Πριστή Ξυλεία

Διαθέτουμε πριστή ξυλεία σε επιθυμητές από εσάς διαστάσεις από πεύκο, λεύκα ή έλατο.Σε σύντομους χρόνους παράδοσης και άριστη ποιότητα.

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Σε αραιωμένα δέματα κυβικών ανάλογα με τις διαστάσεις.

Ενδεικτικά αναφέρουμε :

120x75x15

120x78x23

Τάκοι Ξυλείας ξύλινοι ή πρεσσαριστοί στις επιθυμητές διαστάσεις.

Photo Gallery