Πλαστικές παλέτες 80*120 ελαφριού τύπου

Πλαστικές παλέτες 80*120 ελαφριού τύπου

Πλαστική παλέτα 80*120 μεταχειρισμένη σε εξαιρετική κατάσταση. Οι πλαστικές παλέτες είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος παλέτες.Κατάλληλες για φόρτωση εμπορεύμάτων σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.Οι πλαστικές παλέτες επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φόρτωση και αποστολή εμπορευμάτων σε τρίτες χώρες εκτος ΕΕ αντί για ξύλινες απεντομωμένες παλέτες.

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Οι πλαστικές παλέτες είναι διάτριτες στο πάνω μέρος.Αποθηκεύονται πολύ εύκολα καθώς καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο από τις ξύλινες παλέτες.Κατάλληλες για βάρος 700 κιλών.

Photo Gallery