Παλέτες CP2 80*120

Παλέτες CP2 80*120

Στην ελληνική αγορά οι παλέτες CP2 αντικαθίστανται πρακτικώς από τις τύπου Ευρωπαλέτας centro marka 80*120.

Οι παλέτες τύπου CP κατασκευάζονται σε εννέα διαφορετικά μεγέθη και αναπτύχθηκαν αρχικά για χρήση από τις Ευρωπαϊκές βιομηχανίες χημικών και πλαστικών με σκοπό να εναρμονίστουν τα πρότυπα της βιομηχανίας. Σήμερα οι παλέτες τύπου CP χρησιμοποιούνται σε πολλές βιομηχανίες και μπορούν να υποκατάστήσουν με αποτελεσμάτικό τρόπο τις Ευρωπαλέτες επειδή έχουν μια  αναγνωρισιμότητα και ποιοτική αξία στην αλυσίδα εφοδιασμού. Οι παλέτες αυτές είναι γνωστές με συντομογραφίες τους ως "CP - παλέτες "CP - 1, CP - 2, κλπ. Προσφέρουμε μεταχειρισμένες και σε πολύ καλή κατάσταση μεταχειρισμένες παλέτες τύπου CP.

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Photo Gallery