Παλέτες CP1 100×120 Μεταχειρισμένες

Παλέτες CP1 100×120 Μεταχειρισμένες

Παλέτες 100×120 A1 τύπος

Οι παλέτες τύπου CP κατασκευάζονται σε εννέα διαφορετικά μεγέθη και αναπτύχθηκαν αρχικά για χρήση από τις Ευρωπαϊκές βιομηχανίες χημικών και πλαστικών με σκοπό να εναρμονίστουν τα πρότυπα της βιομηχανίας. Σήμερα οι παλέτες τύπου CP χρησιμοποιούνται σε πολλές βιομηχανίες και μπορούν να υποκατάστήσουν με αποτελεσμάτικό τρόπο τις Ευρωπαλέτες επειδή έχουν μια  αναγνωρισιμότητα και ποιοτική αξία στην αλυσίδα εφοδιασμού. Οι παλέτες αυτές είναι γνωστές με συντομογραφίες τους ως "CP - παλέτες "CP - 1, CP - 2, κλπ. Προσφέρουμε μεταχειρισμένες και σε πολύ καλή κατάσταση μεταχειρισμένες παλέτες τύπου CP.
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Photo Gallery